Kancelaria radców prawnych

Oferta

  W ramach działalności Kancelarii mieści się:

  1. I. Kompleksowa pomoc prawna  świadczona na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności:
  2. 01. sporządzanie aktów założycielskich,
  3. 02. udział w procesie rejestracji,
  4. 03. bieżąca obsługa – m.in. przygotowywanie opinii prawnych, wzorów umów i regulaminów, udział w negocjacjach, czy podpisywaniu kontraktów, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  5. 04. windykacja należności,
  6. 05. reprezentacja w procesach sądowych,
  7. 06. egzekucja należności.

   II. pomoc prawna świadczona na rzecz klientów indywidualnych, w tym w szczególności w zakresie:
  1. 01. prawa cywilnego, Kancelaria specjalizuje się we wszelkiego rodzaju sprawach odszkodowawczych,
  2. 02. prawa spadkowego, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
  3. 03. prawa rodzinnego, z uwzględnieniem spraw rozwodowych, o ustalenie kontaktów z dziećmi, o alimenty, o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
  4. 04. prawa budowlanego,
  5. 05. prawa pracy,
  6. 06. prawa administracyjnego, w tym odwołania od decyzji organów administracji publicznej, skargi do WSA,
  7. 07. prawa ubezpieczeń społecznych,
  8. 08. windykacji należności,
  9. 09. reprezentowania przed sądami powszechnymi,
  10. 10. egzekucji należności. 
01

informacjeo kancelarii

działamy w sektorze rynku ubezpieczeń oraz sprawach ...
02

naszaoferta

pomoc świadczymy przedsiębiorcom i klientom indywidualnym
03

stansprawy

system umożliwiający dostęp do aktualnych danych wojej sprawy