Kancelaria radców prawnych

Logowanie

System informatyczny ułatwiający komunikację z klientem oraz umożliwiający dostęp upoważnionych osób do wszelkich danych dotyczących prowadzonych spraw zleconych przez poszczególnych klientów zarówno na etapie polubownym, sądowym, jak i egzekucyjnym. Każdy klient otrzymuje swój indywidualny login i hasło umożliwiający na bieżące śledzenie postępu w zleconych Kancelarii sprawach.
01

informacjeo kancelarii

działamy w sektorze rynku ubezpieczeń oraz sprawach ...
02

naszaoferta

pomoc świadczymy przedsiębiorcom i klientom indywidualnym
03

stansprawy

system umożliwiający dostęp do aktualnych danych Twojej sprawy